PAUS SMK 365, lastekapasitet 3,65 tonn, lastevolum 1,9 m3. Kan leveres med førerhytte.
Nedsenkbar, selvlastende dumperkasse med tipp forover.

E-post: post@nordvang.no 

NORDVANG MASKIN AS