Om du kommer kjørende fra Oslo
;
 Ta av E6 v/Karihaugen inn på Riksvei 159 mot Lillestrøm. Følg Riksvei 159 skiltet mot Fetsund.
Følg videre Riksvei 22 ca 2,2 km før du skal svinge av mot Tuen Industriområde.

Om du kommer kjørende fra Trondheim;
 Ta av E6 v/Skedsmovollen inn på Riksvei 120 mot Lillestrøm.
Kjør videre Riksvei 22 mot Fetsund ca 4,7 km før du skal svinge av mot Tuen Industriområde.

Om du kommer kjørende Riksvei 22 fra Fetsund;
 Kjør ca 4 km etter Fetsund bru før du skal svinge av mot Tuen Industriområde.

PS: Det er fint om du ringer før du kommer!